Profesjonalna porada
Skuteczna reprezentacja

Jako radca prawny świadczę pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.
Jej zakres obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

zakres działalności

1 Prawo autorskie

kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach dotyczących praw autorskich, m.in. sporządzanie, opiniowanie
i negocjowanie umów oraz dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw

2 Prawo handlowe i gospodarcze

kancelaria świadczy pełnię usług na rzecz przedsiębiorstw; obejmuje to zarówno stałą obsługą prawną zakładów,
jak i wsparcie w konkretnych zagadnieniach (np. dochodzenie roszczeń, wpis przedsiębiorstwa do właściwego rejestru, reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych, itp.)

3 Sprawy rozwodowe

kancelaria oferuje pełną obsługę w zakresie spraw rozwodowych i związanych z nimi kwestii (np. alimentów, podziału majątku wspólnego)

4 dochodzenie odszkodowań za szkody na mieniu

kancelaria świadczy pełną obsługę w zakresie dochodzenia rekompensaty za poniesiony uszczerbek majątkowy; dotyczy to zwłaszcza odszkodowań za szkody komunikacyjne, w tym dochodzone od zakładów ubezpieczeń

5 Prawo cywilne – pozostały zakres

świadczona przez kancelarię pomoc prawna dotyczy całości zagadnień związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym i obejmuje m.in. wsparcie w ściąganiu należności, przygotowywanie i analizę umów dotyczących nieruchomości oraz prowadzenie związanych z tym negocjacji

6 Postępowania sądowe

kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe w sprawach objętych zakresem działalności

referencje

Poniżej przedstawiam przykładowe opinie na temat świadczonych przeze mnie usług, sporządzone przez przedsiębiorstwa i instytucje które obsługuję:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku
Teatr Wybrzeże w Gdańsku - instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Województwo Pomorskie.
pobierz pełną treść - PDF
Platan Sp. z o.o. Sp. k.
Platan Sp. z o.o. Sp. k. - wiodący polski producent abonenckich central telefonicznych, serwerów telekomunikacyjnych oraz systemów alarmowania i powiadamiania ludności.
pobierz pełną treść - PDF