Rzeczowość i należyta staranność

W 2004 r. ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2008 r. uzyskałem wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Gdańsku. W ramach prowadzonej działalności zajmuję się zwłaszcza stałą obsługą przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych,
ale zdobyte przy tym doświadczenie wykorzystuję świadcząc usługi również na rzecz klientów indywidualnych.

zapewniam

1 dyspozycyjność – w razie potrzeby pozostaję w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym,
2 rzetelność – podejmuję się prowadzenia spraw wyłącznie jeżeli dotyczą zagadnień na których się znam i wiem, że mogę się w nie w pełni zaangażować. W przeciwnym wypadku w miarę możliwości przekazuję klientowi dane innego prawnika, która w mojej ocenie będzie w stanie zająć się problemem w sposób fachowy i satysfakcjonujący klienta,
3 przejrzyste zasady rozliczeń – wynagrodzenie każdorazowo uzgadniam z klientem na pierwszym spotkaniu, a jeżeli nie jest to możliwe (np. ze względu na trudny do określenia nakład czasu i pracy) uprzedzam o tym klienta, informując go o ewentualnych kosztach dalszych działań...